Backend Developers (Python, Django)

Summary

 • Tech Skills

  Python

  Django

  MySQL

 • Job level
  Experienced (Non-Manager)
 • Work location
  Ho Chi Minh
 • Language
  Vietnamese
 • Type
  Full Time
 • Salary
  Negotiable
 • Deadline
  10/02/2017

Business profile

AZDIGI

768 Nguyen Thi Dinh, Thanh My Loi Ward, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

: 25-99


AZDIGI JSC - Công ty cổ phần AZDIGI

AZDIGI Joint Stock Company (AZDIGI) specializes in providing solutions to website data storage services (Web Server), web design and outsourcing service for increasing the marketing effect in the techniques environmental between the age of information technology boom.

AZDIGI is one of the pioneers in the application of advanced technology in the industry, enabling customers to experience the product and the best services, which gives customers the means to accelerate the process of marketing effective, successful.

Job description

 • Làm việc phát triển hệ thống backend cho website theo yêu cầu công ty
 • Phát triển, bảo trì các thành phần chính của hệ thống, hỗ trợ các phòng ban khác vận hành
 • Thiết kế phát triển hệ thống, đảm bảo sự ổn định liên tục với hiệu năng cao cho hệ thống phát triển với tốc độ nhanh chóng
 • Kết hợp với developer khác, hỗ trợ phát triển ứng dụng trên các nền tảng Android, IOS, Web Frontend

Job requirement

 • Sử dụng thành thạo Python, Django Framework
 • Biết sử dụng, vận hành cơ sở dữ liệu MySQL, PostgreSQL, MongoDB
 • Hiểu biết về HTML, CSS, JS
 • Hiểu biết sử dụng thành thạo Linux
 • Có hiểu biết về AngularJS, ReactJS, Google Cloud Service, Cloudflare là 1 lợi thế
 • Có kinh nghiệm về SEO là 1 lợi thế
 • Ứng viên tự trang bị máy tính cá nhân

Language

 • Vietnamese : (Speaking: Fluently - Reading: Fluently - Writing: Fluently)

Technical skills

 • Python
 • Django
 • MySQL
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS
 • Linux
 • PostgreSQL
 • MongoDB
 • SEO
 • AngularJS
 • React

Competences

 • Communication
 • Working Independently
 • Teamwork

Expired
Views: 23 | Quantity: 1