Full-Stack Java Developers

Summary

 • Tech Skills

  Java

  Spring

  MS SQL

 • Job level
  Experienced (Non-Manager)
 • Work location
  Ho Chi Minh
 • Language
  English
 • Type
  Full Time
 • Salary
  Negotiable
 • Deadline
  24/02/2017

Business profile

TOG recruitment

38A Le Van Huan, Ward 13, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

: 10-24


Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Tog - TOG recruitment, cung cấp dịch vụ tìm kiếm việc làm dành riêng cho lĩnh vực CNTT ở Việt Nam.

Với việc sử dụng các công nghệ hiện đại nhất và sự hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực CNTT, chúng tôi có thể mang đến cho bạn những kết quả phù hợp nhất theo thời gian đã thỏa thuận. Chúng tôi tuyển dụng ở tất cả các cấp bậc chứ không phải chỉ giới hạn ở những vị trí cấp cao.

Job description

For one of our clients, TOG recruitment is looking for 20 Full-stack Java Developers to work with young and innovative teams in Ho Chi Minh city. As such, you always will be working with the latest proven technologies in a state of the art office with an open environment. Our client offers training programs to improve your skills even further.

The developers will work closely together with partners outside Vietnam and will join one of the SCRUM development cycles. Daily stand up video conferences can or will be part of the job. Therefor English training courses are provided to improve English communication skills.

Responsibility:

 • Work in Scrum team (5 to 9 developers) to develop software products in various types of web application, enterprise application or web services using Java, J2EE and other related technologies/frameworks
 • Daily cooperate with Product Owner to clarify requirements, initiative solutions and develop deliverable software in the iterations of Scrum
 • Be involved in every phases of Agile software development includes planning, estimating, developing and continuously delivering software
 • Self-assign tasks and fully be responsible for quality/quantity of delivered result
 • Self-determine appropriate architecture, technical solutions and make relevant recommendations to Product Owner

Hiện tại, TOG recruitment đang tìm kiếm các ứng viên tài năng cho 20 vị trí lập trình Java để cùng làm việc với các đội ngũ trẻ trung và sáng tạo tại thành phố Hồ Chí Minh. Bạn sẽ được làm việc cùng với những công nghệ mới nhất trong một môi trường làm việc thân thiện và hiện đại. Ngoài ra khách hàng của chúng tôi còn tổ chức các chương trình đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng của bạn hơn nữa.

Các lập trình viên sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác khác bên ngoài Việt Nam và sẽ tham gia vào một trong những chu trình phát triển SCRUM. Hằng ngày bạn có thể hoặc sẽ tham gia vào các buổi họp stand-up thông qua video conference. Và công ty sẽ tổ chức các khóa đào tạo tiếng Anh để nâng cao các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

Nhiệm vụ:

 • Làm việc trong nhóm Scrum (gồm 5-9 lập trình viên) để phát triển các sản phẩm phần mềm như ứng dụng web, ứng dụng doanh nghiệp, các dịch vụ web bằng Java, J2EE và các công nghệ/framework liên quan
 • Phối hợp với Product Owner để làm rõ các yêu cầu, giải pháp và phát triển phần mềm chuyển giao theo các bước lặp của Scrum.
 • Được tham gia vào mọi giai đoạn phát triển phần mềm Agile bao gồm lập kế hoạch, dự toán, phát triển và chuyển giao phần mềm một cách liên tục
 • Tự phân công nhiệm vụ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng / số lượng các phần mềm chuyển giao
 • Tự xác định kiến trúc phù hợp, giải pháp kỹ thuật và đề xuất có liên quan đến Product Owner

Job requirement

 • Have background in Computer Science/ Information Technology or equivalent
 • Have at least 2 years of experience in related positions
 • Fluent English communication skills, both verbal and written
 • Solid fundamental of OOP, data structures, algorithms and software design
 • Proficient with HTML, Java Script, CSS plus all front-end web related technologies
 • Have knowledge in JSF, Primefaces and Swing
 • Extensive programming experience in Java, J2EE technologies (Servlets, JSPs, JSFs, JPA, JMS, Web Services…) and Spring framework
 • Have good knowledge of SQL, experience with Oracle, PostGre and MySQL
 • Familiarity with web servers, application servers such as Apache, Tomcat, Geronimo
 • Have knowledge with BPM framework and tools is an advantage
 • Có kiến thức nền tảng về ngành Khoa học Máy tính / Công nghệ thông tin hoặc tương đương
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí liên quan
 • Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát, cả nói và viết
 • Có nền tảng vững chắc về OOP, cấu trúc dữ liệu, thuật toán và thiết kế phần mềm
 • Thành thạo HTML, Java Script, CSS cùng với các công nghệ liên quan đến web front-end
 • Có kiến thức về JSF, Primefaces và Swing
 • Có kinh nghiệm lập trình sâu rộng về Java, công nghệ J2EE (Servlets, JSP, JSFs, JPA, JMS, Web Services ...) và Spring framework
 • Có kiến thức về SQL, kinh nghiệm với Oracle, PostGre và MySQL
 • Quen thuộc với các máy chủ web, máy chủ ứng dụng như Apache, Tomcat, Geronimo
 • Có kiến thức về BPM framework và các công cụ là một lợi thế

Language

 • English : (Speaking: Fluently - Reading: Fluently - Writing: Fluently)

Technical skills

 • Java
 • Spring
 • MS SQL
 • JavaScript
 • JSP
 • JSF
 • MS SQL
 • HTML
 • CSS
 • Oracle
 • Spring
 • Algorithm
 • PostgreSQL
 • MySQL
 • J2EE
 • Apache Tomcat
 • OOP
 • PrimeFaces
 • Swing
 • Java Servlet
 • Web Services
 • JPA
 • JMS
 • Apache
 • Apache Geronimo

Competences

 • Communication Skills
 • Working Independently
 • Teamwork

Expired
Views: 714 | Quantity: 20