Java Developers

Summary

 • Tech Skills

  Java

  Spring

  MS SQL

 • Job level
  Experienced (Non-Manager)
 • Work location
  Ho Chi Minh
 • Language
  English
 • Type
  Full Time
 • Salary
  Negotiable
 • Deadline
  08/03/2017

Business profile

TOG recruitment

38A Le Van Huan, Ward 13, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

: 10-24


Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Tog - TOG recruitment, cung cấp dịch vụ tìm kiếm việc làm dành riêng cho lĩnh vực CNTT ở Việt Nam.

Với việc sử dụng các công nghệ hiện đại nhất và sự hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực CNTT, chúng tôi có thể mang đến cho bạn những kết quả phù hợp nhất theo thời gian đã thỏa thuận. Chúng tôi tuyển dụng ở tất cả các cấp bậc chứ không phải chỉ giới hạn ở những vị trí cấp cao.

Job description

Our client is looking for Java developers to join an exciting, open environment in which team members work with cutting edge software development tools and technologies to produce top-quality solutions for customers. The developers work hard and maintain a fast pace. And they have a lot of fun doing it.

 • Are you tech-savvy and analytical?
 • Obsessed with solving problems?
 • Consumed by the idea of helping your customers succeed?

If so, don’t hesitate to apply and take the next step in your career

Hiện tại, một trong những khách hàng của chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên tài năng cho vị trí lập trình viên Java, bạn sẽ có cơ hội làm việc trong một môi trường cởi mở, thú vị và được sử dụng những công nghệ và công cụ phát triển mới nhất để có thể đưa ra những giải pháp tốt nhất dành cho khách hàng. Các lập trình viên sẽ phải thích ứng với một môi trường luôn biến đổi không ngừng. Và chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị dành cho bạn tại đây.

 • Bạn là một người yêu thích công nghệ và có khả năng phân tích tốt?
 • Bạn là một người có khả năng giải quyết các vấn đề?
 • Bạn là một người có khả năng đưa ra các giải pháp để giúp khách hàng của bạn thành công?

Nếu vậy, bạn đừng ngần ngại ứng tuyển vào vị trí này và can đảm bước tiếp trên con đường sự nghiệp

Job requirement

Java Developer key skills and requirements:

 • Strong Java development experience (3+ years) and skills
 • Experience with Java SE 5-8, JDK, SDK
 • Experience with Spring MVC, Tapestry and/or other open source frameworks such as Struts, Wicket and JSF
 • Experience with Hibernate/JPA/iBatis (or another ORM framework)

Java preferred skills and experience:

 • Development experience using Eclipse IDE
 • Knowledge of Lucene and Elasticsearch
 • Experience with JasperReports and/or other open source reporting framework is a plus

 General key skills and requirements:

 • Core development experience in web, mobile, and enterprise-scale applications
 • Strong skills in database management, SQL and related technologies
 • Honest, reliable, organized and detail oriented
 • Strong time management skills
 • Business-level English language ability
 • Work in the office from 8am to 5pm M-F with a one hour break for lunch

 General preferred skills and experience:

 • Strong experience with HTML, JavaScript and CSS
 • Experience with JSON and RESTful Web services
 • Experience with AngularJS or other open source JavaScript frameworks (jQuery, Node.js etc.)
 • Knowledge of open source databases (e.g., MySQL, PostgreSQL, SQLite, etc.)
 • Knowledge of and experience with OOP principles
 • Ability to perform code review for other developers

Các yêu cầu và kỹ năng cần có:

 • Thông thạo về các kỹ năng và có hơn 3 năm kinh nghiệm về lập trình Java
 • Có kinh nghiệm về Java SE 5-8, JDK, SDK
 • Có kinh nghiệm về SpringMVC, Tapestry và/hoặc các framework mã nguồn mở khác như Struts, Wicket và JSF
 • Có kinh nghiệm về Hibernate/JPA/iBatis (hoặc một ORM framework khác)

Kinh nghiệm và các kỹ năng ưa thích liên quan đến Java:

 • Có kinh nghiệm lập trình bằng Eclipse IDE
 • Có kiến thức về Lucene và Elasticsearch
 • Có kinh nghiệm với JasperReports và/hoặc các reporting framework mã nguồn mở khác là một lợi thế

Các yêu cầu và kỹ năng quan trọng nói chung:

 • Có kinh nghiệm lập trình trên các nền tảng web, di động và các ứng dụng dành cho doanh nghiệp
 • Giỏi về các kỹ năng quản lý cơ sở dữ liệu, SQL và các công nghệ liên quan
 • Trung thực, tin cậy, có kỹ năng sắp xếp và chú ý đến từng chi tiết nhỏ
 • Có kỹ năng quản lý thời gian
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh ở cấp độ doanh nghiệp
 • Thời gian làm việc từ 8am đến 5pm, thứ 2 đến thứ 6 với một giờ nghỉ trưa

Kinh nghiệm và các kỹ năng ưa thích nói chung:

 • Giỏi về HTML, JavaScript và CSS
 • Có kinh nghiệm về JSON và RESTful Web services
 • Có kinh nghiệm về AngularJS hoặc các framework mã nguồn mở khác của JavaScript (jQuery, Node.js v.v…
 • Có sự hiểu biết về các cơ sở dữ liệu mã nguồn mở (chẳng hạn như MySQL, PostgreSQL, SQLite, v.v…)
 • Có sự hiểu biết và có kinh nghiệm về các nguyên tắc của OOP
 • Có khă năng thực hiện review code của các lập trình viên khác

Language

 • English : (Speaking: Intermediate - Reading: Intermediate - Writing: Intermediate)

Technical skills

 • Java
 • Spring
 • MS SQL
 • JavaScript
 • jQuery
 • Json
 • JSF
 • MS SQL
 • SQLite
 • HTML
 • CSS
 • Spring
 • Hibernate
 • PostgreSQL
 • MySQL
 • Eclipse
 • OOP
 • Struts
 • Jasper Report
 • IBatis
 • SDK 4.0
 • Tapestry
 • JPA
 • JDK
 • ORM
 • RESTful
 • NodeJS
 • AngularJS
 • Elasticsearch
 • Lucene

Competences

 • Management Skills
 • Honest
 • Reliable
 • Working Independently
 • Time Management Skills
 • Teamwork
 • Communication Skills
 • Organizational Skills

Expired
Views: 960 | Quantity: 3