Mobile App Developers, Android & iOS

Summary

 • Tech Skills

  Android SDK

  iOS

  Mobile Development

 • Job level
  Experienced (Non-Manager)
 • Work location
  Ho Chi Minh
 • Language
  English
 • Type
  Full Time
 • Salary
  Negotiable
 • Deadline
  06/03/2017

Business profile

TOG recruitment

38A Le Van Huan, Ward 13, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

: 10-24


Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Tog - TOG recruitment, cung cấp dịch vụ tìm kiếm việc làm dành riêng cho lĩnh vực CNTT ở Việt Nam.

Với việc sử dụng các công nghệ hiện đại nhất và sự hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực CNTT, chúng tôi có thể mang đến cho bạn những kết quả phù hợp nhất theo thời gian đã thỏa thuận. Chúng tôi tuyển dụng ở tất cả các cấp bậc chứ không phải chỉ giới hạn ở những vị trí cấp cao.

Job description

In a close collaboration with our client you develop all the necessary App’s on common mobile platforms and various phone models. With your pro-active and problem solving attitude you love to learn and improve on a daily base. Together with other team members you take your responsibility serious and fulfilling client requests.

We are using standard available tools supporting the necessary development

Good knowledge of:

 • Android or iOS App software development
 • Cross-Platform development such as PhoneGap and Xamarin
 • Issue tracking and collaboration tool such as Jira and Confluence
 • Best practices and techniques to develop Apps

As a high professional, relationship-driven and customer-centric person you work along an international team and contribute directly with your knowledge and learning attitude. You keep documentations up to date and share results along the team, client. Along this job you grow into further responsibilities like:

 • Interface to the client, development team (English)
 • Optimize and automates development environment (continuous integration)
 • Prepare quality management

This job offers the opportunity to build a successful and sustainable team and growing into a managerial position

Ở vai trò này, bạn sẽ có nhiệm vụ hợp tác chặt chẽ với khách hàng của chúng tôi để phát triển tất cả các yêu cầu cần thiết của ứng dụng trên các nền tảng di động phổ biến và các mẫu điện thoại khác nhau. Ngoài thái độ chủ động và khả năng giải quyết vấn đề, bạn còn phải có tinh thần học tập và nâng cao trình độ qua công việc hằng ngày. Cùng với các thành viên khác bạn đảm nhận thực hiện các yêu cầu của khách hàng một cách xuất sắc và nghiêm túc.

Chúng tôi luôn sử dụng các công cụ mới nhất hiện nay để hỗ trợ quá trình phát triển các ứng dụng

Có kiến thức tốt về:

 • Phát triển phần mềm ứng dụng trên nền tảng Android hoặc iOS
 • Phát triển đa nền tảng như PhoneGap và Xamarin
 • Công cụ hợp tác và theo dõi bug như Jira và Confluence
 • Các phương pháp và kỹ thuật hay để phát triển ứng dụng

Là một người chuyên nghiệp, có khả năng xây dựng các mối quan hệ và luôn đặt khách hàng làm trọng tâm, bạn sẽ cùng làm việc với một nhóm quốc tế và đóng góp trực tiếp qua kiến ​​thức và thái độ học tập của bạn. Bạn sẽ luôn cập nhật các tài liệu và chia sẻ các kết quả với nhóm, khách hàng. Ngoài ra, bạn còn có các nhiệm vụ khác như:

 • Gắn kết khách hàng, đội ngũ phát triển (bằng tiếng Anh)
 • Tối ưu hóa và tự động hóa môi trường phát triển (tích hợp liên tục)
 • Chuẩn bị quản lý chất lượng

Vị trí này không những mang đến cơ hội để xây dựng một nhóm thành công và bền vững mà còn giúp bạn phát triển trở thành một nhà quản lý

Job requirement

 • At least two years of working experience in App development (Android and or iOS)
 • Highly technically capable person
 • High interest in learning and applying new techniques and tools
 • Advanced communication skills in English (speaking, reading and writing)
 • Strong experience in interacting with others
 • Comfortable by giving and receiving constructive feedbacks
 • Mastering Windows-PC tools and environment
 • University or similar education
 • Love to details and executing at a 100% rate
 • High service oriented working style
 • Love to create a great working atmosphere
 • Flexible, self-responsible and pro-active working attitude
 • Forward thinking and positive mindset
 • Good understanding of Mobile UI/UX
 • Knowledge of front-end Languages such as HTML, CSS, JavaScript
 • Knowledge on Agile and Lean method
 • Able to research and finding solutions, problem solver
 • Có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc về phát triển Ứng dụng (Android và iOS)
 • Có kỹ năng chuyên môn cao
 • Có tinh thần học hỏi và ứng dụng các công cụ và công nghệ mới
 • Có kỹ năng giao tiếp xuất sắc bằng tiếng Anh (nói, đọc và viết)
 • Có kinh nghiệm về hỗ trợ qua lại với những thành viên khác
 • Thoải mái khi đưa ra và nhận các góp ý mang tính xây dựng
 • Thông thạo về môi trường và các công cụ của Wndows-PC
 • Tôt nghiệp đại học hoặc tương đương
 • Hướng đến hiệu quả công việc
 • Có phong cách làm việc hướng đến tạo ra các dịch vụ có chất lượng cao
 • Có hứng thú trong việc tạo ra một môi trường làm việc tuyệt vời
 • Linh hoạt, chủ động và có tinh thần trách nhiệm với các nhiệm vụ được giao
 • Có suy nghĩ cấp tiến và tích cực
 • Có một sự hiểu biết tốt về Mobile UI/UX
 • Có kiến thức về các ngôn ngữ lập trình front-end như: HTML, CSS, JavaScript
 • Có kiến thức về phương pháp Agile và Lean
 • Có thể nghiên cứu và tìm tòi các giải pháp, là người  có khả năng giải quyết vấn đề

Language

 • English : (Speaking: Intermediate - Reading: Intermediate - Writing: Intermediate)

Technical skills

 • Android SDK
 • iOS
 • Mobile Development
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS

Competences

 • Hard working
 • Learning Quickly
 • Communication Skills
 • Problem Solving Skills
 • Dynamic
 • Enthusiastic
 • Responsible
 • Agile

Expired
Views: 473 | Quantity: 2