PHP Developers (Laravel, Zend or Symfony)

Summary

 • Tech Skills

  PHP

  Laravel

  MySQL

 • Job level
  Experienced (Non-Manager)
 • Work location
  Ho Chi Minh
 • Language
  English
 • Type
  Full Time
 • Salary
  Up to 1,200 usd per month
 • Deadline
  24/02/2017

Business profile

TOG recruitment

38A Le Van Huan, Ward 13, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

: 10-24


Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Tog - TOG recruitment, cung cấp dịch vụ tìm kiếm việc làm dành riêng cho lĩnh vực CNTT ở Việt Nam.

Với việc sử dụng các công nghệ hiện đại nhất và sự hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực CNTT, chúng tôi có thể mang đến cho bạn những kết quả phù hợp nhất theo thời gian đã thỏa thuận. Chúng tôi tuyển dụng ở tất cả các cấp bậc chứ không phải chỉ giới hạn ở những vị trí cấp cao.

Job description

For one of our clients, TOG recruitment is looking for 3 PHP Developers positions to work with a young and innovative team in Ho Chi Minh city. As such, you always will be working with the latest proven technologies in a state of the art office with an open environment. Our client offers training programs to improve your skills even further.

The developers will work closely together with partners outside Vietnam and will join one of the SCRUM development cycles. Daily stand up video conferences can or will be part of the job. Therefore English training courses are provided to improve English communication skills.

Software development:

 • Analyze requirements, design architecture, implementation, test and deployment process. With Laravel framework.  
 • Research new technologies, work multi-task and multiple projects.  

Process and development practices:

 • Follow software development process, especially agile disciplines and principles.  
 • Contribute ideas to improve process and development practices. 

Communication and collaboration:

 • Join daily meeting with the customer in English, make sure all relevant information to the team and project are shared and discussed before acknowledgement.
 • Support team and customer in ideas, solutions and technical issues. 

Hiện tại, TOG recruitment đang tìm kiếm các ứng viên tài năng cho 3 vị trí Lập trình viên PHP để cùng làm việc với một đội ngũ trẻ trung và sáng tạo tại thành phố Hồ Chí Minh. Bạn sẽ được làm việc cùng với những công nghệ mới nhất trong một môi trường làm việc thân thiện và hiện đại. Ngoài ra khách hàng của chúng tôi còn tổ chức các chương trình đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng của bạn hơn nữa.

Lập trình viên sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác khác bên ngoài Việt Nam và sẽ tham gia vào một trong những chu trình phát triển SCRUM. Hằng ngày bạn có thể hoặc sẽ tham gia vào các buổi họp stand-up thông qua video conference. Và công ty sẽ tổ chức các khóa đào tạo tiếng Anh để nâng cao các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

Phát triển phần mềm:

 • Phân tích các yêu cầu, thiết kế kiến trúc, triển khai, kiểm thử. Sử dụng Laravel framework.
 • Nghiên cứu các công nghệ mới, thực hiện nhiều dự án và nhiệm vụ khác nhau.

Quy trình và các phương pháp lập trình:

 • Tuân thủ quy trình phát triển phần mềm, đặc biệt các nguyên tắc của Agile.
 • Đóng góp ý tưởng để nâng cao quy trình và các phương pháp lập trình.

Giao tiếp và hợp tác:

 • Tham gia các buổi họp hằng ngày với khách hàng bằng tiếng Anh, đảm bảo tất cả các thông tin liên quan đến nhóm và dự án được chia sẻ và thảo luận trước khi phản hồi.
 • Hỗ trợ nhóm và khách hàng về ý tưởng, giải pháp và các sự cố kỹ thuật.

Job requirement

 • At least 1 year experience in PHP frameworks: Laravel, Zend or Symfony.
 • At least 1 year experience with MySQL.
 • At least 1 year experience with SOAP or RESTful services.
 • At least 1 year experience in Repository tools: Git or SVN.
 • Good experience with HTML5/CSS3 and AJAX
 • Good experience with JavaScript (AngularJS, ReactJS, etc.)
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về các PHP framework: Laravel, Zend hoặc Symfony.
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về MySQL.
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về SOAP hoặc RESTful services.
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về các công cụ Repository: Git hoặc SVN.
 • Có kinh nghiệm về HTML5/CSS3 và AJAX là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm về JavaScript (AngularJS, ReactJS…) là một lợi thế.

Language

 • English : (Speaking: Intermediate - Reading: Intermediate - Writing: Intermediate)

Technical skills

 • PHP
 • Laravel
 • MySQL
 • JavaScript
 • HTML5
 • CSS3
 • Ajax
 • Zend
 • Git
 • Web Services
 • SOAP
 • Symfony
 • SVN
 • RESTful
 • AngularJS
 • React

Competences

 • Communication Skills
 • Working Independently
 • Teamwork

Expired
Views: 919 | Quantity: 3