Support Engineers

Summary

 • Tech Skills

  OOAD

  Active Directory

  Terminal SVN

 • Job level
  Experienced (Non-Manager)
 • Work location
  Ho Chi Minh
 • Language
  English
 • Type
  Full Time
 • Salary
  Up to 1,400 usd per month
 • Deadline
  17/03/2017

Business profile

TOG recruitment

38A Le Van Huan, Ward 13, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

: 10-24


Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Tog - TOG recruitment, cung cấp dịch vụ tìm kiếm việc làm dành riêng cho lĩnh vực CNTT ở Việt Nam.

Với việc sử dụng các công nghệ hiện đại nhất và sự hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực CNTT, chúng tôi có thể mang đến cho bạn những kết quả phù hợp nhất theo thời gian đã thỏa thuận. Chúng tôi tuyển dụng ở tất cả các cấp bậc chứ không phải chỉ giới hạn ở những vị trí cấp cao.

Job description

 • Experienced in agile software development methods
 • Experience with Object Oriented Analysis, Design and Development
 • Being pro-active, innovative, and result-oriented
 • Positive mindset when facing issues or working under high pressure
 • Có kinh nghiệm về các phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt
 • Có kinh nghiệm về Phát triển, Thiết kế và Phân tích theo hướng đối tượng
 • Chủ động, sáng tạo và luôn hướng đến hiệu quả công việc
 • Có quan điểm tích cực khi đối mặt với các sự cố hoặc làm việc dưới áp lực cao

Job requirement

Required technical skills:

Have a strong technical background in:

 • Microsoft Windows Server (Active Directory, Terminal Server, File Server) and concepts as GPO’s, DFS, DNS, …
 • Network & security (be able to do network trace, analyse log files, check firewall settings, …)

Basic Knowledge of:

 • Azure & VMware ESX
 • Linux (ssh, keys, vi, nginx, … )
 • Powershell

Required soft skills:

 • Had experience in working in a technical (second line) support organization of a software company dealing with direct contact with customers via both telephone and e-mail
 • Be able to speak & write in English for communication with Awingu HQ
 • Have the mind-set to put the customer at the centre of all interactions
 • Helping where needed in solving the customer’s problem in the most correct and fastest time as possible.
 • Good communication skills: update customer on regular interval on progress, escalate at the correct time towards Awingu HQ, …
 • Ability to work independent
 • Ability to deep-dive into complex problems
 • Ability to learn fast new technologies
 • Be responsible for tasks assigned
 • Willing to work in fast-paced environment

Các kỹ năng chuyên môn cần có:

Có nền tảng chuyên môn vững chắc về:

 • Microsoft Windows Server (Active Directory, Terminal Server, File Server) và các khái niệm như GPO’s, DFS, DNS,…
 • Mạng & bảo mật (Có thể thực hiện network trace, phân tích log files, kiểm tra cài đặt firewall,…)

Có kiến thức cơ bản về:

 • Azure & VMware ESX
 • Linux (ssh, keys, vi, Nginx…)
 • Powershell

Các kỹ năng mềm cần có:

 • Có kinh nghiệm làm việc về tổ chức hỗ trợ kỹ thuật (second line) tại một công ty phần mềm và liên hệ trực tiếp với khách hàng thông qua điện thoại và email
 • Có thể đọc và viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh để giao tiếp với Awingu HQ
 • Luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm
 • Luôn hỗ trợ kịp thời và chính xác khi khách hàng gặp sự cố
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt: cập nhật khách hàng một cách đều đặn, phản ánh vấn đề vào thời điểm chính xác với Awingu HQ,…
 • Có thể làm việc độc lập
 • Có khả năng tìm hiểu đi sâu vào các vấn đề phức tạp
 • Có khả năng học hỏi nhanh các công nghệ mới
 • Có tinh thần trách nhiệm cao
 • Sẵn sàng làm việc trong một môi trường luôn biến đổi không ngừng

Language

 • English : (Speaking: Advanced - Reading: Advanced - Writing: Advanced)

Technical skills

 • OOAD
 • Active Directory
 • Terminal SVN
 • Linux
 • DNS
 • PowerShell
 • Windows Service
 • SSH
 • DFS
 • Nginx
 • MS Azure

Competences

 • Agile
 • Proactive
 • Result-oriented
 • Problem Solving Skills
 • Working Independently
 • Teamwork
 • Communication Skills
 • Work under pressure
 • Responsible

Expired
Views: 516 | Quantity: 2