Technical Lead

Summary

 • Tech Skills

  Python

  JavaScript

  AngularJS

 • Job level
  Team Leader/Supervisor
 • Work location
  Hanoi
 • Language
  English
 • Type
  Full Time
 • Salary
  Negotiable
 • Deadline
  11/11/2018

Business profile

DigiTechLabs

519 Kim Ma, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

: 10-24


D-TechVN thuộc Travala.com UK, chúng tôi là một công ty khởi nghiệp dựa trên sản phẩm chuyên về công nghệ BlockChain.

Chúng tôi đang phát triển một ứng dụng đặt vé du lịch dựa trên Blockchain cho Travala.com. Chúng tôi đang phát triển đội ngũ của chúng tôi để mở rộng kinh doanh của chúng tôi, có cho chúng tôi cần tài năng để tham gia nhóm của chúng tôi.

Job description

Chúng tôi đang tìm kiếm một Technical Lead thiết kế cấu trúc của hệ thống CNTT của chúng tôi và giám sát các chương trình để đảm bảo kiến trúc thích hợp được thực hiện, cung cấp các giải pháp kỹ thuật cho công ty.

Với vai trò này, bạn nên là một người giao tiếp tốt, người có thể dịch các yêu cầu phức tạp thành kiến trúc chức năng. Chúng tôi cũng muốn bạn có kinh nghiệm thực tiễn về phát triển phần mềm và có thể quản lý các chương trình phức tạp.

Mục tiêu của bạn sẽ là đảm bảo đúng kỹ thuật của các sản phẩm phần mềm

-------------------------------------------

We are looking for a Technical Lead  design the structure of our IT systems, oversee programs to ensure the proper architecture is implemented and provide technology for team.

In this role, you should be an excellent communicator who is able to translate complex requirements into functional architecture. We’d also like you to have hands-on experience on software development and be able to manage complex programs.

Your goal will be to ensure IT technical of software products properly.

Trách nhiệm/ Responsibilities

Bao gồm/ Include:

 • Thiết kế các giải pháp công nghệ cho các chức năng
 • Lập kế hoạch và thiết kế cấu trúc của giải pháp công nghệ và hạ tầng cho hệ thống phần mềm.
 • Đảm bảo việc thực hiện đúng kiến trúc và cơ sở hạ tầng hệ thống.
 • Truyền đạt các yêu cầu hệ thống cho các nhóm phát triển phần mềm
 • Hiểu nhu cầu của công ty để xác định thông số kỹ thuật của hệ thống
 • Hỗ trợ giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi chúng phát sinh
 • Cung cấp các giải pháp kỹ thuật và hỗ trợ cho các nhóm phát triển phần mềm
 • Giải quyết các mối quan tâm, ý tưởng và đề xuất kỹ thuật
 • Tham gia phát triển ứng dụng
 • Giám sát việc phát triển và thực hiện các chương trình
 • Giám sát các chương trình được chỉ định (ví dụ: tiến hành xem xét mã) và cung cấp hướng dẫn cho các thành viên trong nhóm
 • Nghiên cứu công nghệ mới như blockchain để đào tạo / hỗ trợ cho các thành viên trong nhóm
 • Thực hiện và giám sát hệ thống, bảo mật
 • Tối ưu hóa hệ thống
 • Và các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của quản lý

------------------------------------------------

 • Designing functional technology solutions.
 • Plan and design the architecture, structure of a technology solution and infrastructure of booking platform.
 • Ensure the implementation of agreed architecture and infrastructure
 • Communicate system requirements to software development teams
 • Understand company needs to define system specifications
 • Address technical concerns, ideas and suggestions for projects.
 • Participate development Applications 
 • Overseeing development and implementation of programs
 • Oversee assigned programs (e.g. conduct code review) and provide guidance to team members
 • Research new Technology such as Blockchain to train/support for team
 • Providing technical technology and support to software development teams
 • Implement and administer security measures and processes in the environments, support security auditing
 • Participate in system and application monitoring
 • Participate in performance tuning exercises
 • Other tasks as assigned by manager

Why You'll Love Working Here

 • Thu nhập cạnh tranh, tùy thuộc vào kinh nghiệm và khả năng
 • Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
 • Thời gian làm việc linh hoạt
 • Nơi làm việc tốt với các dịch vụ như cà phê, trà và giải trí miễn phí trong không gian làm  việc chung
 • Được tham gia các hoạt động du lịch, hoạt động ngoài trời ... của công ty
 • Được đào tạo kỹ năng, công nghệ mới (Blockchain, Fintech), tiếng Anh
 • Có cơ hội trở thành một trong những vị trí chủ chốt của Công ty

-----------------------------------------

 • Competitive income, depending on experience and ability
 • Young, dynamic and professional working environment
 • Flexible working time
 • Nice workplace with good services such as free coffee, tea and entertainment in Co-Working Space
 • To participate in tourism activities, outdoor activities ... of the company
 • Take part training for skills, new technology (Blockchain, Fintech), English
 • Take a chance to become one of key persons of Company

Job requirement

Your Skills and Experience

 • Hơn 4 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm, hơn 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kiến trúc sư phần mềm hoặc trưởng nhóm
 • Chứng minh kinh nghiệm như là một kiến trúc kỹ thuật hoặc lãnh đạo kỹ thuật
 • Kinh nghiệm thực hành với phát triển phần mềm
 • Hiểu biết về các giải pháp CNTT chiến lược
 • Có kiến thức về các ngôn ngữ : JavaScript Angularjs, python / Django
 • Quen thuộc với giải pháp hiệu suất cao và quy mô lớn,
 • Kinh nghiệm về Microservice, công nghệ đám mây, Fintech
 • Giỏi các ngôn ngữ lập trình Python, Javascript, Database
 • Kinh nghiệm quản lý sourcode, bản build (Git, Bitbucket)
 • Kinh nghiệm với việc quản lý hạ tầng với các công cụ như CI/CD
 • Kinh nghiệm với quy trình phần mềm và mô hình phát triển phần mềm Agile
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng tổ chức và lãnh đạo
 • Cử nhân, kỹ sư CNTT hoặc một lĩnh vực liên quan
 • Tiếng Anh: kỹ năng nói và viết tốt là một điểm cộng.

-----------------------------------------------

 • 4+ years of software development experience, 2+ years experience as software architect and/or team lead
 • Proven experience as a Technical Architecture or Technical Leader
 • Hands-on experience with software development
 • Understanding of strategic IT solutions
 • Knowledge of selected coding languages (e.g. JavaScript Angularjs, python/ Django)
 • Familiarity with large scale and high performance solution,
 • Experience in Microservice, Cloud technologies, Fintech
 • Proficient in  programming languages (Python, Javascript, Database)
 • Experience with build & deploy tools (Git, BitBucket)
 • Experience with Infrastructure provisioning tools such as CI/CD
 • Experience with Software development process and Agile model
 • Excellent communication skills
 • Problem-solving aptitude
 • Organizational and leadership skills
 • BSc/BA in Computer Science, Engineering or a related field
 • Strong English speaking and writing skills are plus.

Thái độ/ Attitude

 • Chủ động trong công việc
 • Có nhân cách, tổ chức và tinh thần tích cực thúc đẩy team
 • Chú trọng vào kết quả công việc

------------------------------------------

 • Must have a proactive and can do attitude
 • Outgoing personality, organizing and motivating team
 • Result orientation

Mong muốn/ Desirable:

 • Có kinh nghiệm về nền tảng Booking là một lợi thế,
 • Hiểu biết kỹ thuật hoặc kinh nghiệm với các hệ thống Blockchain.
 • Kinh nghiệm triển khai quản lý Amazon Web Service (AwS)
 • Có kinh nghiệm làm việc trong một start-up.

------------------------------------------------

 • Experience with Booking Engine Platform is plus,
 • Technical understanding or experience with NEO Blockchain and distributed systems is plus.
 • Experience with implementing and administrative tasks within Amazon Web Services (AWS)
 • Prior experience working in a start-up.

Language

 • English : (Speaking: Intermediate - Reading: Intermediate - Writing: Intermediate)

Technical skills

 • Python
 • JavaScript
 • AngularJS
 • Django
 • Microservices
 • Fintech
 • Git
 • BitBucket
 • CI
 • CD
 • Software development
 • Architecture
 • AWS
 • NEO
 • Distributed Systems
 • Web Services
 • Blockchain

Competences

 • Agile
 • Communication Skills
 • Problem Solving Skills
 • Organizational Skills
 • Team Leadership
 • Proactive
 • Can-do attitude

Expired
Views: 36 | Quantity: 1