Aperia Solutions Vietnam-big-image
Aperia Solutions Vietnam
BiMi Tower, 12 Song Thao, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 100-499
Loại hình: Product

Công Ty TNHH Aperia Solutions Việt Nam - Aperia Solutions Vietnam, công ty hàng đầu về công nghệ thanh toán, luôn hình dung và cung cấp những đổi mới để biến việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn, có lợi hơn và an toàn hơn.

Được thành lập vào năm 2007, Aperia Solutions Việt Nam (tên cũ: Công ty Data Delivery Services Việt Nam) là một công ty với 100% vốn đầu tư nước ngoài, có trụ sở tại Dallas Texas và các văn phòng ở Columbus và Việt Nam.

Aperia là nhà sáng tạo trong ngành tài chính, luôn mang đến công nghệ mới để phục vụ tốt hơn cho các ngân hàng thanh toán, ISO, các ngân hàng, và các thương gia. Chúng tôi là công ty hàng đầu về công nghệ thanh toán, luôn hình dung và cung cấp những đổi mới để biến việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn, có lợi hơn và an toàn hơn.

Hiện nay chúng tôi có 60 nhân viên đang làm việc tại Aperia Solutions US và 60 nhân viên đang làm việc cho Aperia Solutions Việt Nam. (25 thành viên trong nhóm Cơ sở dữ liệu, 35 thành viên trong nhóm ASP.NET, 30 thành viên trong nhóm BA/QC). Chúng tôi đang mở rộng và cần thuê thêm 30 nhân viên cho nhóm Web/DB/BA/QC.