Arrow Ltd.-big-image
Arrow Ltd.
208 Nguyen Huu Canh, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 25-99
Loại hình: Outsourcing

Arrow Ltd là công ty chuyên outsource cho khách hàng nước ngoài.

Chúng tôi cung cấp giải pháp sản phẩm trọn bộ Backend, Frontend, Database, Toolkit, Web, Mobile, Native... sản phẩm đã launch, thị trường Đông Nam Á.

Team nhỏ (10-15 người), ưu tiên chất lượng và sự phát triển của nhân viên hơn là số lượng, môi trường rất tốt và thân thiện dành cho ứng viên ít kinh nghiệm để được hoàn thiện trọn vẹn kỹ năng: