Bigin-big-image
Bigin
138 Truong Cong Dinh, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 10-24
Loại hình: Outsourcing

Bigin là một công ty phát triển phần mềm.

Bigin là một công ty phát triển phần mềm với hơn 6 năm kinh nghiệm xây dựng các sản phẩm phần mềm và cung cấp các dịch vụ gia công phần mềm đặc biệt.

Tại Bigin, chúng tôi giữ một mục tiêu trên tất cả các mục tiêu khác: sự hài lòng của khách hàng 100%. Đội ngũ nội bộ của chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn cao nhất để lập kế hoạch và thực hiện dự án, và chúng tôi dành riêng để xây dựng các hệ thống xuất sắc đúng thời hạn và trong ngân sách.