Global Vertical Innovations-big-image
Global Vertical Innovations
43/11-13 Hau Giang, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 10-24
Loại hình: Outsourcing

Global Vertical Innovations tạo phần mềm phù hợp với quy trình kinh doanh của bạn.

Không giống như GVI, các đối thủ của chúng tôi làm việc để thuyết phục bạn sắp xếp doanh nghiệp của bạn với quy trình của họ và cách họ nghĩ rằng doanh nghiệp của bạn nên hoạt động.