Minerva Technology Solutions-big-image
Minerva Technology Solutions
197 Nguyen Thi Minh Khai, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 10-24
Loại hình: Product

Minerva là công ty cung cấp các giải pháp tổng thể dựa trên công nghệ Internet of Things (IoT).

\MINERVA cũng chuyên về Phân tích/xử lý dữ liệu lớn – Big Data/Analytics và Trí Tuệ Nhân tạo – Machince Learning + Artificial Intelligent cho phép xây dựng các hệ thống hỗ trợ quyết định mạnh mẽ và hiệu quả kinh tế cho các cơ quan Chính phủ, thành phố và các ngành công nghiệp.