Moni Media-big-image
Moni Media
Mekong Tower, 235 Cong Hoa, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 25-99
Loại hình: Outsourcing

Moni Media là đại lý kinh nghiệm thương mại và thương hiệu kỹ thuật số từng đoạt giải thưởng.

Cung cấp dịch vụ tư vấn và sản xuất kỹ thuật số cho các thương hiệu ở Châu Á từ năm 2006. Chúng tôi hợp tác với khách hàng của mình để mang lại trải nghiệm khách hàng nổi bật và có ý nghĩa trên các kênh và nền tảng. Chúng tôi hỗ trợ các thương hiệu trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và giúp khách hàng của chúng tôi đạt được các mục tiêu kinh doanh dài hạn của họ. Chúng tôi thiết kế những trải nghiệm kết nối mọi người với thương hiệu.