SalesHood-big-image
SalesHood
Kikotrans Building, 5 Dong Da, , TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 25-99
Loại hình: Product

SalesHood là Nền tảng hỗ trợ bán hàng tất cả trong một hàng đầu.

Nền tảng này là một công cụ bán hàng SaaS cho nhiều người thuê B2B được thiết kế cho các nhóm ở xa và đã được chứng minh là có thể giảm thời gian tăng tốc, nâng cao khả năng đạt được hạn ngạch và đẩy nhanh tốc độ bán hàng. Các công ty siêu tăng trưởng thành công như Demandbase, DocuSign, DOMO, Omada Health, Nuance, Sage, Seagate, RingCentral, Tanium, Tealium, Trinet, UnitedWay và Yext sử dụng SalesHood để thúc đẩy tăng trưởng và tác động đến kết quả doanh thu.