Sun Asterisk Vietnam-big-image
Sun Asterisk Vietnam
Keangnam Landmark Tower, 72 Pham Hung, Hà Nội
Quy mô công ty: 500-999
Loại hình: Product

Sun Asterisk Việt Nam là một Studio sáng tạo kỹ thuật số.

Được thành lập vào năm 2012, Sun * là một Studio Sáng tạo Kỹ thuật số, có sẵn trên 1.300 thành viên ở sáu thành phố và tỉnh thuộc bốn quốc gia. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ Startup Studio, phát triển phần mềm và chuyển đổi kỹ thuật số, sử dụng các công nghệ mới nhất và đào tạo kỹ sư CNTT để tạo ra các giá trị mới một cách chuyên nghiệp.