TIBCO-big-image
TIBCO
48 Le Van Luong, Hà Nội
Quy mô công ty: 1000-4999
Loại hình: Product

TIBCO Dàn nhạc Mạng là nhà cung cấp phần mềm Quản lý dữ liệu chủ (MDM) hàng đầu.

Chúng tôi đã giải quyết thành công nhu cầu MDM của một loạt khách hàng Toàn cầu trong nhiều ngành, bao gồm: Dịch vụ tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Sản xuất, Bán lẻ, Hàng tiêu dùng, Công nghệ, Dược phẩm, Tiện ích Công cộng và Hậu cần Toàn cầu.

Sản phẩm của chúng tôi - EBX được Gartner định vị là 'Nhà lãnh đạo' trong Quad Quad Magic cho Giải pháp MDM và xếp hạng công nghệ MDM số 1 bốn năm liên tiếp theo Sự khác biệt về thông tin.