TP&P Technology-big-image
TP&P Technology
302 Le Van Sy, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 10-24
Loại hình: Outsourcing

TP&P Technology là một công ty quản lý đầu tư CNTT và là nhà cung cấp dịch vụ CNTT đa dạng và hàng đầu tại Việt Nam.

TP & P áp dụng những kinh nghiệm và chuyên môn sâu rộng trong một loạt chiến lược dịch vụ và đầu tư vườn ươm khởi nghiệp - Phát triển phần mềm, BPO, dịch vụ quản lý cơ sở hạ tầng CNTT và tư vấn nghiệp vụ.

Nhóm quản lý của TP&P là một trong những nhóm thành công nhất trong ngành, họ đã từng là những thành viên sáng lập của các tập đoàn CNTT hàng đầu tại Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng môi trường sáng tạo, năng động và cộng tác, trong đó nhân viên luôn có sự tự chủ phù hợp để đổi mới và áp dụng vào công việc một cách hiệu quả và chuyên nghiệp nhất.

Triết lý của chúng tôi đó là không chỉ tìm kiếm những người tốt nhất, mà còn là các thành viên phù hợp với văn hóa công ty. Chúng tôi hoan nghênh tất cả mọi người tham gia với chúng tôi và rất vui lòng để thảo luận về các cơ hội hợp tác.