TYME Digital-big-image
TYME Digital
HIU Building, 215 Dien Bien Phu, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 25-99
Loại hình: Product

TYME Digital (Giải pháp CBA Solutions), là một doanh nghiệp thú vị, sáng tạo và đa dạng.

Chúng tôi không ngừng phát triển - sử dụng công nghệ mới để cho phép đưa tài chính vào ngành ngân hàng.

Năm 2016, chúng tôi đã thành lập Trung tâm kỹ thuật số TYME Việt Nam. TYME Digital thể hiện sự tập trung vào việc cung cấp các giải pháp kỹ thuật số và HUB để phát triển ứng dụng trên khắp TYME Bank và các đối tác quốc tế của chúng tôi. TYME Digital thiết kế, xây dựng và vận hành hệ sinh thái ngân hàng số. Chúng tôi đã phát triển các giải pháp kiểm định KYC sáng tạo cho phép khách hàng mở tài khoản ngân hàng đơn giản qua điện thoại di động và mở tài khoản ngân hàng không hạn chế (có nhận dạng KYC đầy đủ) từ một địa điểm từ xa thay vì phải vào chi nhánh ngân hàng bằng cách sử dụng tiền di động của chúng tôi chuyển giao công nghệ.