Wonderlabs Vietnam-big-image
Wonderlabs Vietnam
39-41 Le Thach, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 25-99
Loại hình: Outsourcing

Wonderlabs là một dịch vụ hỗ trợ vốn liên doanh, điều hành các trung tâm phát triển phần mềm ở châu Á.

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đối tác toàn cầu để phát triển các sản phẩm IOT và phần mềm tiên tiến, hiện đại. Chúng tôi là một công ty công nghệ tăng trưởng cao, nơi các công ty hàng đầu tin tưởng chúng tôi trong việc xây dựng các sản phẩm đoạt giải thưởng của họ.