10 C#,Developers (ASP.NET)

Summary

 • Tech Skills

  C#

  ASP.NET

  VB 6

 • Job level
  Experienced (Non-Manager)
 • Work location
  Ho Chi Minh
 • Language
  English
 • Type
  Full Time
 • Salary
  Negotiable
 • Deadline
  31/10/2018

Business profile

Balance

35 Nguyen Thong, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

: 100-499


Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Đào Tạo Cân Bằng là công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo, được thành lập năm 2012.

Với sứ mệnh “Phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước”, chúng tôi đã được các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (FSC), VAS, Công ty Thiết bị y tế Hoàng Đức tin tưởng.

Job description

Lập trình hệ thống ERP và các giải pháp phần mềm của công ty.
Tìm hiểu, nghiên cứu các công nghệ mới theo định hướng công ty.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Job requirement

Độ tuổi, giới tính:Nam, 22-30 tuổi
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm ít nhất từ 0-5 năm
Học vấn: Đại học
Kĩ năng:
Thành thạo lập trình: VB6, C#, ASP.NET
Hiểu biết CSDL, SQL Server

Language

 • English : (Speaking: Intermediate - Reading: Intermediate - Writing: Intermediate)

Technical skills

 • C#
 • ASP.NET
 • VB 6
 • SQL Server 2014

Expired
Views: 54 | Quantity: 10