Giới thiệu

ITJobs được thành lập vào năm 2014 tại Việt Nam và mục tiệu chính là trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu về tuyển dụng nhân viên CNTT ở khu vực Châu Á.

Công ty được thành lập dưới tên thương hiệu TOG, theo đó một loạt các sản phẩm liên quan đến tuyển dụng sẽ được ra đời. Với 9 năm kinh nghiệm trong việc tuyển dụng và lựa chọn trong ngành CNTT, nhiệm vụ của chúng tôi là cải thiện và đi kèm với chính sách tuyển dụng của các công ty CNTT ở châu Á.