Chính sách bảo mật

Công ty TNHH TOG, đặt tại 157-159 Xuân Hồng, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (chủ sở hữu của "IT Jobs", "chúng tôi, chúng tôi, của chúng ta") là một sáng kiến mới trong giải pháp trực tuyến cho tuyển dụng trực tuyến và quảng cáo việc làm. IT Jobs chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập của khách hàng cần dịch vụ tuyển dụng

Chính sách bảo mật này cho thấy dữ liệu của bạn sẽ được thu thập, xử lý và truyền như thế nào và các quyền của bạn sẽ được liên kết đến dữ liệu cá nhân của bạn.

Thu thập dữ liệu của bạn

Mục tiêu chính của chúng tôi là hỗ trợ quá trình tuyển dụng bằng cách kết hợp các nhu cầu của khách hàng của chúng tôi với các vị trí hoặc các ứng cử viên trong ngành CNTT. Tuân thủ các cam kết pháp lý của chúng tôi, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp khi bạn truy cập trang chủ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng dữ liệu để cải thiện d

Trong quá trình tuyển dụng, chúng tôi có thể lưu thêm thông tin về bạn điều mà có thể hữu ích cho một đăng tuyển thành công.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi tới bạn, dữ liệu của bạn sẽ được chúng tôi lưu lại, xử lý và truyền thông qua thông qua mang cho các mục tiêu sau đây:

- Để hỗ trợ quá trình tuyển dụng bằng cách kết hợp dữ liệu của bạn với các đặc điểm của vị trí tuyển dụng công nghệ thông tin;

- Để trình bày thức và kinh nghiệm của bạn cho các khách hàng của chúng tôi đã quan tâm đến việc sử dụng dịch vụ của bạn. Chúng tôi chỉ truyền dữ liệu của bạn cho các khách hàng khi có sự chấp thuận của bạn;

- Để cung cấp cho bạn cơ hội đăng ký nhận 'Việc làm mới nhất của chúng tôi bằng email'. Thông qua dịch vụ này, bạn sẽ nhận được thông tin trên e-mail về vị trí tuyển dụng mới nhất phù hợp với lĩnh vực và kinh nghiệm chuyên môn của bạn. Khi bạn nhận được thông tin về vị trí tuyển dụng thông qua email, bạn có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào tại hr@itjobs.c

- Thông báo cho bạn về vị trí tuyển dụng CNTT.

- Thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có liên quan đến lĩnh vực của bạn. Bạn có thể hủy bỏ việc nhận các email bất cứ lúc nào tại hr@itjobs.com.vn;

- to obtain the commercial relation with you as user of the;

- Thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ (liên quan đến lĩnh vực của bạn) được cung cấp bởi chúng tôi hoặc các dự án nhóm của chúng tôi thông qua tin nhắn tiếp thị có liên quan. Các thông điệp này có thể chứa thông tin về các ứng cử viên và / hoặc chuyên gia tư vấn đã gửi cho chúng tôi thời gian gần đây, hội thảo cho các khách hàng, thông tin

- Thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi từ các hợp đồng giải quyết giữa bạn và chúng tôi;

- Thông báo cho bạn về những thay đổi trong dịch vụ của chúng tôi.

Quyền truy cập và thay đổi dữ liệu của bạn và kháng nghị xử lý dữ liệu

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi tại mailto:hr@itjobs.com.vn Khi ban:

- Có các câu hỏi về các dữ liệu mà chúng tôi sẽ hỏi bạn.

- Muốn thông báo cho chúng về những thay đổi trong dữ liệu của bạn hoặc khi bạn muốn cải thiện các dữ liệu đó.

- Muốn thực hiện một yêu cầu liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

- Không còn muốn nhận tin nhắn tiếp thị qua e-mail từ chúng tôi. Trong trường hợp đó hãy gửi cho chúng tôi một e-mail đến địa chỉ nêu trên hoặc nhấp vào liên kết để hủy đăng ký nhận thông điệp tiếp thị bạn đã nhận được từ chúng tôi;

- Muốn truy cập dữ liệu chúng tôi có liên quan đến bạn. Chúng tôi thông báo cho bạn bằng văn bản và dữ liệu cá nhân chúng tôi đã lưu trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

- Không còn muốn chúng tôi lưu dữ liệu liên quan đến bạn, bạn sẽ có quyền báo cáo việc này bất cứ lúc nào. Trong trường hợp đó chúng tôi sẽ loại bỏ tất cả các thông tin mà bạn đề cập đến từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi phù hợp với các quy định pháp luật.

Phấn phối dữ liệu của bạn

Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn dịch vụ và hỗ trợ của chúng tôi một cách tốt nhất chúng ta có thể tùy thuộc vào nhu cầu tuyển dụng của bạn. Có thể, dữ liệu của bạn có thể được truy cập bởi các công ty thuộc nhóm TOG và nguồn lực khác, với việc xem xét kiểm soát an ninh nghiêm ngặt và bảo vệ sự riêng tư của bạn phù hợp với các quy định pháp luật. Bi – http://www.tog.com.vn.

Chúng ta có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn và các thông tin khác cho bên thứ ba khi công ty chúng tôi kết hợp với các tổ chức khác hoặc được thực hiện bởi một tổ chức khác. Trong trường hợp đó chúng ta có thể chia sẻ dữ liệu với các tổ chức khác.

Liên kết

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Những trang web này là ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và không tuân theo các quy định của chúng tôi. Khi bạn truy cập các trang web khác thông qua những liên kết này, các bộ điều khiển của các trang web khác có thể thu thập dữ liệu của bạn sẽ được sử dụng theo quy định riên

Chất lượng dữ liệu của bạn

Chúng tôi tin rằng các dữ liệu bạn sẽ gửi cho chúng tôi đầy đủ, chính xác và đầy đủ. Thông báo cho chúng tôi về những thay đổi cuối cùng hoặc không chính xác trong dữ liệu của bạn càng sớm càng tốt.

Lưu trữ dữ liệu của bạn

Chúng tôi sẽ lưu dữ liệu của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ tuyển dụng trong tương lai và để duy trì mối quan hệ thương mại với bạn. Khi mối quan hệ thương mại kết thúc, chúng tôi sẽ loại bỏ dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định pháp lý của chúng tôi.

Mức độ an toàn

Chúng tôi đã thực hiện các tính toán về kỹ thuật và tổ chức thích hợp để giữ cho dữ liệu của bạn an toàn và bảo vệ dữ liệu của bạn chống lại thao tác cố ý hoặc vô tình , phá hoại, mất mát hoặc truy cập bất hợp pháp.

Mặc dù chúng tôi đã cố gắng để giữ cho dữ liệu của bạn an toàn, chúng tôi muốn nói rằng Internet không phải là một hình thức an toàn cho liên lạc thông tin. Dữ liệu cá nhân được truyền qua Internet có thể bị chặn bởi những người khác. Chúng tôi không thể đảm bảo với bạn rằng, sự an toàn cho dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua tr

Thay đổi quy định

Tất cả những thay đổi về cookies và các quy định bảo mật trong tương lai được công bố trên trang này. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra ngày quy định thay đổi hoặc điều chỉnh cuối cùng khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Quy định về cookies

Cookie là gì ?

Một cookie là một tập tin nhỏ được lưu bởi trình duyệt của bạn hoặc đĩa cứng của máy tính bạn, nếu bạn đồng ý. Cookie chứa thông tin có chứa thông tin về các trang web bạn đang truy cập.

Những loại cookie nào chúng tôi sử dụng ?

Chúng tôi sử dụng 2 loại cookies trên trang web của chúng tôi.

‘Cookies tạm’
Đây là những cookie tạm thời, nó chỉ ghi lại trong lúc bạn truy cập trang web, nói cách khác, nó sẽ tồn tại cho đến khi bạn tắt trình duyệt sau khi bạn truy cập trang web. 'Session cookie' sẽ giúp trang web của chúng tôi để nhớ các lựa chọn bạn thực hiện trên trang trước, do đó bạn không cần phải nhập dữ liệu của bạn một lần nữa. Các cookie của tra

‘Cookies vĩnh cửu’
Đây là những cookie sẽ lưu trên máy tính hoặc thiết bị của bạn sau khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Những cookie này sẽ giúp chúng ta xác định bạn là một người truy cập duy nhất bằng cách lưu một số được tạo ra ngẫu nhiên.

Tại sao chúng tôi sử dụng cookies ?

Để kết nối trang web của chúng tôi với nhu cầu cá nhân của bạn theo cách tốt nhất có thể, chúng tôi sử dụng các loại kỹ thuật khác nhau, như cookies, để phân biệt bạn với những người dùng khác của trang web.

Chúng tôi sử dụng cookie để:
- Để nhận ra người dùng truy cập trang web của chúng tôi, để đếm được số lượng người dùng và để khám phá các trang nào, hoặc một phần của trang mà người sử dụng đã truy cập trang web.

- Để tìm hiểu cách người dùng truy cập trang web của chúng tôi trong suốt quá trình sử dụng trang web. Bên cạnh đó, chúng tôi sử dụng ví dụ như Google Analytics, một dịch vụ thường được sử dụng của Google để phân tích việc sử dụng trang web. Google Analytics sử dụng cookie đó giúp chúng tôi đềm số lượng khách truy cập của trang web của chúng tôi. Đ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

- Để cải thiện và thực hiện các quảng cáo chúng tôi đề nghị cho những ai viếng thăm. Chúng tôi cũng sử dụng Google DoubleClick cookie, một trong những nhà cung cấp hàng đầu nhất thế giới trong quản lý quảng cáo và các giải pháp phục vụ quảng cáo. Giống như hầu hết các trang web và công cụ tìm kiếm, Google sử dụng cookie để nâng cao kinh nghiệm sử d http://www.google.co.uk/doubleclick/about/index.html.

Tóm lại, bằng cách sử dụng cookie, chúng tôi có thể cải thiện kinh nghiệm của người sử dụng, khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Cookie của chúng tôi đã được đăng ký trong trình duyệt của chúng tôi và chúng tôi giả định bạn sẽ chấp nhận chúng bằng cách sử dụng liên tục trang web của

Bật và tắt cookie

Bạn có thể dùng trang web là cách tốt nhất có thể nhận cookie.

Hầu hết các trình duyệt tự động nhận cookie, nhưng bạn có thể tắt chức năng này bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có thể thiết lập cho trình duyệt thông báo cho bạn biết mỗi khi một cookie được gửi. Thông qua thiết lập của trình duyệt, bạn có thể chặn tất cả hoặc một vài cookie. Khi bạn chặn tất cả cookie, bạn không thể truy cập trang web của chúng tôi hoặc

Sự thiết lập lưu cookie có thể khác nhau trên mỗi trình duyệt. Để dễ dàng hơn cho bạn, chúng tôi đã mô tả làm thế nào để bạn có thể thay đổi thiết lập trên hầu hết các trình duyệt dưới đây.

Thay đổi thiết lập cookie trên trình duyệt trên HĐH Windows

Trình duyệt IE 7,8 & 9

- Chọn 'Extra' trên thanh menu của trình duyệt và chọn 'Internet options'. Sau đó chọn 'Privacy'.
- Đảm bảo rằng mức độ bảo mật phải được thiết lập là 'trung bình' hoặc là thấp thì cookie trên trình duyệt sẽ được cho phép.
- Khi cấp độ bảo mật cao hơn mức 'trung bình', cookie sẽ bị chặn.

Trình duyệt Mozilla Firefox

- Chọn 'Extra' trên thanh menu cua trình duyệt và chọn 'Options'
- Chọn Privacy
- Chọn 'Cookies' và chọn 'Accept Cookies of websites'

Trình duyệt Google Chrome

- Chọn 'Tools' trên thanh menu của trình duyệt và chọn 'Settings'.
- Chọn 'Show advanced settings'. Chọn phần 'Privacy' trên 'Content settings'.
- Chọn 'Permit local data will be set'.

Trình duyệt Safari

- Chọn biểu tượng 'gear' trên thanh menu của trình duyệt và chọn 'options'
- Chọn 'Security' và chọn 'Block cookies third parties and advertisers'
- Chọn 'Save'.

Thay đổi thiết lập cookie trên trình duyệt Apple

Trình duyệt IE 5.0 cho OSX

- Chọn 'Explorer' trên thanh menu của trình duyệt và sau đó chọn 'Options'
- Tìm đến 'Cookies' trên 'Files received'.
- Chọn 'Don't ask me again'.

Trình duyệt Safari trên OSX

- Chọn 'Safari' trên thanh menu của trình duyệt và chọn 'Options'.
- Chọn 'Security'

Các trình duyệt khác

- Khi bạn sử dụng những trình duyệt khác, tham khảo thông tin sản phẩm, trợ giúp trực tuyến hoặc các trang web của nhà sản xuất của trình duyệt.