3 PHP Developers (Laravel)

Summary

 • Tech Skills

  JavaScript

  PHP

  Laravel

 • Job level
  Experienced (Non-Manager)
 • Work location
  Ho Chi Minh
 • Language
  English
 • Type
  Full Time
 • Salary
  Negotiable
 • Deadline
  26/10/2018

Business profile

BeetechOne

36 A4, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

: 25-99


BeeTechOne được thành lập vào năm 2015 bởi các nhà công nghệ trẻ và có niềm đam mê.

Chúng tôi đang chú trọng vào phát triển hệ thống liên quan đến tài chính, dịch vụ web, dịch vụ gia công, giám sát hoạt động máy chủ, và xây dựng trang web.

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một nhà cung cấp dịch vụ gia công phần mềm đáng tin cậy cho khách hàng của chúng tôi. Cùng với đó, chúng tôi giúp khách hàng của mình tạo ra những sản phẩm của riêng họ và cung cấp đội ngũ chuyên gia để xây dựng nó.

Văn hoá công ty của chúng tôi thúc đẩy chất lượng sản phẩm, trách nhiệm, sự chăm chỉ, sự xuất sắc về mặt kỹ thuật, dịch vụ khách hàng và làm hết sức mình để thỏa mãn những yêu cầu của khách hàng.

Job description

 • Hiện thực các dự án website, web applications sử dụng framework Laravel
 • Hiện thực project trên các nền tảng khác CodeIgniter/Wordpress/Opencart nếu cần
 • Hiện thực modules, plugins, extentions theo yêu cầu khách hàng
 • Cùng xây dựng & tham gia tối ưu hệ thống cho khách hàng & đối tác
 • Nghiên cứu công nghệ và phát triển năng lực bản thân, teamwork

Why You'll Love Working Here

JOIN US TO:
Become part of a dedicated and diverse team where qualities such as caring, sharing, connecting, integrity and excellence are presented
Enjoy an environment where ideas are encouraged to flow, support is close at your side and pride in work inspires us to grow
Be regularly evaluated and updated rewards programs ensure a long term relationship with our staff and their commitment
13th month salary

 • Salary review 2 times/ year based on your performance and excellence achievement
 •   Competitive salary
 •     Work & life balance, flexible
 •     Annual Leave- Health Insurance based on your excellence achievement

Job requirement

Your Skills and Experience

You Should be Best At
• English
• Php, Laravel
• Node Js, JQuery
• Html/css
• JQuery, Bootstrap
Essential to have:
• Php, Laravel, AngularJS
• Database MySql
• Data modelling concepts, Sql language
• Tools : GitHub
Very nice to have:
• Jenkins
• Wordpress/OP & other frameworks
• Business Intelligence concepts
• Curiosity and ready for discovering new domains (IoT, Big Data)

Language

 • English : (Speaking: Intermediate - Reading: Intermediate - Writing: Intermediate)

Technical skills

 • JavaScript
 • PHP
 • Laravel
 • NodeJS
 • jQuery
 • HTML
 • CSS
 • Bootstrap
 • AngularJS
 • MySQL
 • MS SQL
 • Data Modeling
 • Github
 • Jenkins
 • Wordpress
 • IoT
 • Big Data

APPLY NOW
Views: 68 | Quantity: 3

More jobs from this employer