Andpad Vietnam-big-image
Andpad Vietnam
62 Tran Quang Khai, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 10-24
Loại hình: Product

Andpad Việt Nam cung cấp dịch vụ quản lý dự án xây dựng dựa trên nền tảng điện toán đám mây.

Andpad Việt Nam là công ty khởi nghiệp CNTT đầu tiên trong ngành xây dựng với các công nghệ tiên tiến, cung cấp E2E, SAAS hoặc các dịch vụ số hóa khác. Tại Nhật Bản, Andpad đang cung cấp một phần mềm hỗ trợ các nhà xây dựng giảm thiểu chi phí quản lý, thủ tục giấy tờ, thiếu thông tin liên lạc ... Giúp hơn 60.000 khách hàng cải thiện tiến độ, quản lý rủi ro và làm việc theo cách hiệu quả nhất!

Building a developing center in Viet Nam, continue to expand our core business to a higher level is the next goal. Besides, we are also planning to develop several of new services/applications for further projects. Not only the company, Andpad would like to build an efficient team that the participants can work, learn and be the part of other teambuilding activities, ensure the best working culture so we can stick and grown together.