Axon Inc.-big-image
Axon Inc.
H3 Building, 384 Hoang Dieu, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 500-999
Loại hình: Outsourcing

Axon Inc, sứ mệnh của chúng tôi là bảo vệ cuộc sống, làm cho thế giới trở thành nơi an toàn hơn thông qua các thiết bị thông minh và dịch vụ phần mềm. 

Hãy làm việc trong một môi trường thú vị, trong đó bạn sẽ sử dụng niềm đam mê, kinh nghiệm và kỹ năng phân tích mạnh mẽ để giúp mang lại công nghệ mới cho an toàn công cộng và để lại một tác động tích cực trên thế giới. Chúng tôi nuôi dưỡng một môi trường mà lợi dụng sự nhanh nhẹn, sáng kiến, và tư duy sáng tạo. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ cuộc sống, làm cho thế giới trở thành một nơi an toàn hơn thông qua các thiết bị thông minh và dịch vụ phần mềm. Chúng tôi thực sự yêu những gì chúng tôi làm và đang tìm kiếm những người khác chia sẻ niềm đam mê này. 

Nhóm tại thành phố Hồ Chí Minh đã có những cải tiến đáng kể cho giải pháp của chúng tôi và với Axon. Chúng tôi đang đầu tư để phát triển hơn nữa đầu tư của chúng tôi tại Việt Nam. Hãy đến với chúng tôi. 

Nhóm chúng tôi đang giải quyết một số thách thức đám mây khó khăn nhất hiện nay. Mỗi ngày chúng tôi quản lý petabytes của video, và giúp đỡ công chúng với các giải pháp sáng tạo từ phòng xử án để công bố công khai. Tại Axon, bạn có thể sử dụng niềm đam mê, kinh nghiệm và các kỹ năng phân tích mạnh mẽ để giúp mang lại công nghệ mới cho an toàn công cộng và để lại một tác động tích cực trên thế giới.