BC Card Viet Nam-big-image
BC Card Viet Nam
An Phu Plaza, 117-119 Ly Chinh Thang, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 10-24
Loại hình: Product

BC Card Việt Nam là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu về dịch vụ thanh toán.

Công ty Dịch vụ Tài chính Thông minh.

BC Card Co., Ltd (Hàn Quốc) là nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán hàng đầu, cung cấp các dịch vụ thanh toán đầu cuối chủ yếu cho các tổ chức tài chính cũng như các đơn vị chấp nhận thẻ. Công ty đang thực hiện chiến lược trở thành công ty thanh toán toàn cầu với các công ty con trên khắp Châu Á.

Công ty TNHH BC Card Việt Nam (trước đây là Wirecard (Việt Nam) Ltd.) là công ty con của BC Card Co., Ltd (Hàn Quốc).

Công ty TNHH BC Card Việt Nam là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hàng đầu tại thị trường Việt Nam với sản phẩm chính là POS và phần mềm tích hợp.