Bosch Global Software Technologies (BGSV)-big-image
Bosch Global Software Technologies (BGSV)
E-Town 2, 364 Cong Hoa, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 500-999
Loại hình: Outsourcing

Tập đoàn Bosch là nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ hàng đầu trên toàn cầu.

Nó sử dụng khoảng 394.500 cộng sự trên toàn thế giới (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020). Theo số liệu sơ bộ, công ty đạt doanh thu 71,6 tỷ euro vào năm 2020. Hoạt động của công ty được chia thành 4 lĩnh vực kinh doanh: Giải pháp di động, Công nghệ công nghiệp, Hàng tiêu dùng, Năng lượng và Công nghệ xây dựng.

Tập đoàn Bosch bao gồm Robert Bosch GmbH và khoảng 440 công ty con và công ty khu vực ở khoảng 60 quốc gia. Nếu bao gồm các đối tác bán hàng và dịch vụ, thì Bosch có mặt tại khoảng 126 địa điểm. Mạng lưới phát triển, sản xuất và bán hàng trên toàn thế giới này là nền tảng cho sự phát triển hơn nữa.

BGSV - Bosch Global Software Technologies Company Limited (Tên trước đây: RBVH - Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited) là công ty con 100% vốn của Robert Bosch GmbH.

BGSV bắt đầu hoạt động từ ngày 19 tháng 10 năm 2010 tại E-Town2, TP.HCM. Trung tâm phát triển kỹ thuật này sẽ tham gia vào việc phát triển các hệ thống nhúng và phần mềm, thiết kế và mô phỏng cơ khí, đồng thời sẽ cung cấp CNTT (Tư vấn SAP, Phát triển JAVA….) Và Dịch vụ Kinh doanh (Tài chính và kế toán, Kinh tế, Mua hàng, Logistics, Dịch Nhật-Anh - Giải pháp tiếng Nhật, Bảo mật thông tin) cho nhóm công ty Bosch trên toàn cầu.