CMC Global-big-image
CMC Global
CMC Tower, 11 Duy Tan, Hà Nội
Quy mô công ty: 100-499
Loại hình: Product

CMC GLobal, là một thành viên của CMC Corporation.

CMC GLobal, là một thành viên của CMC Corporation, được thành lập theo chiến lược Go Global trong 5 năm tới, từ 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ICT và hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Outsourcing.
 
Chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng của chúng tôi sự hài lòng, cổ đông của chúng tôi với lợi nhuận và nhân viên với một cuộc sống phong phú cả về vật chất lẫn tinh thần.
 
Chúng tôi luôn mong muốn có một môi trường làm việc với:

* Sáng tạo
* Chuyên nghiệp
* Làm việc theo nhóm