CodeLink-big-image
CodeLink
Vina Building, 131 Xo Viet Nghe Tinh, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 25-99
Loại hình: Outsourcing

Công TY TNHH CODELINK - CodeLink, là một studio phát triển chú trọng đến sáng tạo và sản phẩm.

CodeLink là một studio phát triển chú trọng đến sáng tạo và sản phẩm được tạo thành từ sự kết hợp giữa các nhà Thiết kế sản phẩm và Nhà phát triển tài năng.

Chúng tôi dẫn dắt khách hàng của mình thông qua quy trình Design Sprint, sản xuất UI theo hướng người dùng và sau đó sử dụng các công nghệ tiên tiến để đưa sản phẩm của họ ra thị trường.

Chúng tôi tập trung vào các Phương pháp Agile và Tư duy Thiết kế (Design Thinking) để tạo ra ứng dụng di động và Web chất lượng cao bằng React, React Native, Node.JS và Ruby