DXC Vietnam-big-image
DXC Vietnam
366 Nguyen Trai, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 500-999
Loại hình: Outsourcing

DXC Technology, là một công ty dịch vụ công nghệ thông tin độc lập hàng đầu thế giới, giúp khách hàng ở Việt Nam khai thác sức mạnh của sự đổi mới để phát triển mạnh mẽ qua những thay đổi.

DXC Việt Nam, trước đây là CSC Việt Nam (PSV), đã trở thành công ty con của DXC sau khi sáp nhập CSC và HPE vào tháng 4 năm 2017.

Chúng tôi là một công ty CNTT hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi phục vụ khách hàng toàn cầu và thị trường trong nước với một loạt các giải pháp và dịch vụ next-gen. Sự hiện diện mạnh mẽ của chúng tôi cho phép công ty cung cấp các giải pháp công nghệ có giá trị cao và các dịch vụ phong phú đến với khách hàng trong tất cả các lĩnh vực.