EPAM-big-image
EPAM
MB Sunny Tower, 259 Tran Hung Dao, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 10-24
Loại hình: Product

EPAM Systems Inc. là nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về dịch vụ phát triển phần mềm và kỹ thuật số.

Từ năm 1993, EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), đã tận dụng chuyên môn kỹ thuật cốt lõi của mình để trở thành công ty phát triển sản phẩm kỹ thuật số và nền tảng kỹ thuật số hàng đầu toàn cầu.

Việt Nam là địa điểm gần đây nhất mà EPAM đã thành lập văn phòng. Đây là cơ hội của bạn để tham gia một tổ chức ở chế độ khởi nghiệp có kế hoạch (ít nhất) gấp đôi quy mô cứ sau 2-3 năm. Chúng tôi đang tìm kiếm những nhân viên xuất sắc muốn thấy sự phát triển tương tự trong sự nghiệp của họ.