FloWare-big-image
FloWare
43 Ho Van Hue, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 25-99
Loại hình: Product

Floware thiết kế, phát triển và phân phối phần mềm năng suất.

Floware là một nhà lãnh đạo trong việc xây dựng phần mềm sáng tạo để thay đổi cách mọi người sống, chơi, làm việc và học tập. Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra các giải pháp thông minh có lợi cho tất cả mọi người và giải quyết các thách thức hàng ngày của họ. Chúng tôi là người đầu tiên ở Việt Nam phát triển ứng dụng iOS và ứng dụng OS X đầu tiên SmartDay của chúng tôi đã ra mắt trên Mac App Store ở vị trí số 5.