GeoTech-big-image
GeoTech
The Sun Avenue, 28 Mai Chi Tho, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 10-24
Loại hình: Product

GeoTech là một công ty dịch vụ vị trí.

Cung cấp giải pháp vị trí tùy chỉnh cho các dịch vụ trò chơi và phát thanh trực tuyến được quy định.

Chúng tôi đang tìm kiếm các thành viên tuyệt vời để tham gia cùng chúng tôi. Công ty này có các kế hoạch tăng trưởng đầy tham vọng và các nguồn lực để trả lại các kế hoạch này cho một nhóm phát triển web cấp cao nhất. Đây là một cơ hội hiếm hoi cho một nhà phát triển web để bước vào một công ty được thành lập và nhấn sàn chạy bởi các dự án quan trọng hàng đầu trong không gian web.