Hansen Technologies-big-image
Hansen Technologies
86 Xuan Thuy, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 1000-4999
Loại hình: Product

Hansen Technologies là một công ty phần mềm toàn cầu.

Chúng tôi tập trung vào giải pháp thanh toán và chăm sóc khách hàng cho năng lượng, trả tiền phương tiện truyền thông và thị trường viễn thông. Chúng tôi có khách hàng và trung tâm phát triển trên khắp thế giới. Chúng tôi đang trong quá trình mở trung tâm phát triển đầu tiên ở Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống của chúng tôi chủ yếu dựa trên các ứng dụng doanh nghiệp dựa trên web và mở rộng cả hai lĩnh vực .NET và arena của java.

Hansen Technologies là công ty giao dịch công khai trên thị trường chứng khoán Úc cung cấp các giải pháp thanh toán và chăm sóc khách hàng hàng đầu cho các ngành công nghiệp năng lượng, tiện ích, truyền hình trả tiền và viễn thông trên toàn thế giới. Chúng tôi có các cửa hàng phát triển trên toàn thế giới bao gồm Thượng Hải, Melbourne, Auckland, Buenos Aires, Thành phố New York, San Diego. Chúng tôi rất thông thạo trong các công nghệ và phương pháp mới nhất.