HCL Technologies-big-image
HCL Technologies
Leadvisors Tower, 643 Pham Van Dong, Hà Nội
Quy mô công ty: 100-499
Loại hình: Product

HCL Technologies là một công ty công nghệ toàn cầu thế hệ mới.

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp hình dung lại doanh nghiệp của họ cho thời đại kỹ thuật số. Với mạng lưới R & D, phòng thí nghiệm đổi mới và trung tâm phân phối trên toàn thế giới, và hơn 150.000 'Doanh nhân Ý tưởng' làm việc tại 49 quốc gia, HCL phục vụ các doanh nghiệp hàng đầu trong các ngành công nghiệp chính, bao gồm 250 trong số Fortune 500 và 650 của Global 2000. HCL đã tạo ra doanh thu hợp nhất của 9,93 tỷ USD cho 12 tháng tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Chúng tôi cung cấp một danh mục tích hợp các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và IP thông qua chiến lược Chế độ 1-2-3 của chúng tôi được xây dựng dựa trên Kỹ thuật số, IoT, Đám mây, Tự động hóa, Bảo mật mạng, Phân tích, Quản lý cơ sở hạ tầng và Dịch vụ Kỹ thuật, trong số các dịch vụ khác, để giúp các doanh nghiệp hình dung lại doanh nghiệp của họ cho thời đại kỹ thuật số.