HCLTech Vietnam-big-image
HCLTech Vietnam
Leadvisors Tower, 643 Pham Van Dong, Hà Nội
Quy mô công ty: 100-499
Loại hình: Outsourcing

HCLTech là một công ty công nghệ toàn cầu.

Là ngôi nhà của hơn 219.000 người trên 54 quốc gia, cung cấp các khả năng dẫn đầu ngành tập trung vào kỹ thuật số, kỹ thuật và đám mây, được cung cấp bởi danh mục sản phẩm và dịch vụ công nghệ đa dạng. Chúng tôi làm việc với khách hàng trên tất cả các ngành dọc chính, cung cấp các giải pháp công nghiệp cho Dịch vụ tài chính, Sản xuất, Khoa học đời sống và chăm sóc sức khỏe, Công nghệ và Dịch vụ, Viễn thông và Truyền thông, Bán lẻ và CPG cũng như Dịch vụ công.