HiveTech-big-image
HiveTech
3 Thanh Cong, Hà Nội
Quy mô công ty: 10-24
Loại hình: Outsourcing

HiveTech là một công ty công nghệ sáng tạo.

Chúng tôi là một công ty công nghệ cung cấp dịch vụ trên toàn thế giới. HiveTech cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn thế giới trong các ngành khác nhau như - kho, hàng tồn kho, giao dịch, hậu cần và tài chính; và chuyên về giáo dục.