INFOdation Vietnam-big-image
INFOdation Vietnam
50 Le Thanh Ton, Khánh Hòa
Quy mô công ty: 25-99
Loại hình: Outsourcing

INFOdation là nhà cung cấp giải pháp CNTT với trụ sở chính tại Hà Lan và các chi nhánh phát triển tại Việt Nam.

Được thành lập năm 2008 bởi Jan Bouw, Chi Mai và Gerrit Mulder, INFOdation có trụ sở chính đặt tại Bodegraven (Hà Lan). Chúng tôi cũng có một nhóm phát triển ở Thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang (Việt Nam).

Tại INFOdation, chúng tôi tin rằng bất kỳ doanh nghiệp nào, bất kể quy mô và phạm vi, đều có thể truy cập vào tất cả các yêu cầu về CNTT cần thiết, vì vậy chúng tôi muốn xây dựng các giải pháp CNTT vững chắc và linh hoạt.

Hãy tham gia vào nhóm của chúng tôi để chia sẻ sứ mệnh cung cấp những khả năng này cho các doanh nghiệp để tạo ra ý tưởng kinh doanh thực tế, thiết lập / tối ưu hóa / tự động hoá các quy trình kinh doanh, từ lời khuyên thông qua phát triển đến triển khai.