KMS Technology-big-image
KMS Technology
123 Cong Hoa, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 500-999
Loại hình: Outsourcing

KMS Technology, Agile & innovative global outsourcing.

KMS cung cấp các dịch vụ trong suốt vòng đời phát triển phần mềm thông qua hợp tác với khách hàng từ các công ty mới thành lập đến các công ty công nghệ lớn. Chúng tôi cung cấp hai dòng dịch vụ chính: phát triển sản phẩm ra nước ngoài và kiểm thử phần mềm độc lập.

Cơ sở hạ tầng của chúng tôi, phương pháp luận, thiết kế nhóm, hồ sơ nhân viên và các mô hình quan hệ khách hàng được thiết kế để tối đa hóa thành công của khách hàng trong đó chúng tôi có thể giúp giảm thời gian để thị trường và nâng cao chất lượng.

Quan trọng nhất, văn hoá của chúng tôi được định nghĩa để khuyến khích các đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi cung cấp các giải pháp sáng tạo không chỉ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng mà còn vượt quá mong đợi của họ.