Kofax Vietnam-big-image
Kofax Vietnam
521 Kim Ma, Hà Nội
Quy mô công ty: 25-99
Loại hình: Product

Công Ty TNHH Kofax Việt Nam - Kofax, một Tập đoàn CNTT hàng đầu trong lĩnh vực Thu thập thông tin.

Công ty TNHH Kofax Việt Nam là công ty với 100% vốn đầu tư nước ngoài và là một thành viên của Kofax Group Plc, một tập đoàn CNTT hàng đầu trong lĩnh vực thu thập thông tin. Tập đoàn Kofax có doanh thu khoảng 400 triệu USD một năm và có các trung tâm phát triển ở Mỹ, Đức, Anh, Áo và Việt Nam.