LINE Vietnam-big-image
LINE Vietnam
TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh, Hà Nội
Quy mô công ty: 100-499
Loại hình: Product

LINE cung cấp không chỉ dịch vụ tin nhắn tức thời mà còn là một nền tảng toàn diện.

Cho phép các nhà phát triển tạo bất kỳ loại ứng dụng và dịch vụ nền nào. LINE Vietnam đang làm việc như một phần của đội ngũ Global Line, chịu trách nhiệm cho nhiều ứng dụng dựa trên nền tảng Line.

Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng cử viên có kiến thức cơ bản đầy đủ, sức mạnh sáng tạo, đặc biệt là niềm đam mê bất tận đối với ngành công nghiệp phần mềm. Các kỹ sư của chúng tôi có thể giao tiếp với nhiều kỹ sư hoặc đối tác từ các quốc gia khác nhau để phát triển các dịch vụ phân tích và phân tích dữ liệu, front-end, back-end, v.v.