LOTTE Data Communication HN-big-image
LOTTE Data Communication HN
West Tower, 54 Lieu Giai, Hà Nội
Quy mô công ty: 25-99
Loại hình: Product

Công TY TNHH Truyền Số Liệu LOTTE Việt NAM là một công ty chuyên về dịch vụ CNTT.

Là một động lực thúc đẩy của Tập đoàn LOTTE thực hiện tốt nhất trong các lĩnh vực kinh doanh phân phối, sản xuất / xây dựng, hóa chất, tài chính và dịch vụ,

LOTTE DATA COMMUNICATION là một công ty chuyên về các dịch vụ CNTT và đang dẫn đầu về thông tin hóa của 21 C. Từ khi thành lập vào năm 1996, LOTTE DATA COMMUNICATION đang tối đa hóa giá trị kinh doanh của khách hàng bằng cách nâng cao mức độ thông tin hóa với các dịch vụ CNTT được tổ chức bao gồm Quản lý Hệ thống (SM), tích hợp hệ thống (SI), tư vấn CNTT và e-biz.