Manabie Vietnam-big-image
Manabie Vietnam
Copac Square, 12 Ton Dan, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 25-99
Loại hình: Product

Manabie thúc đẩy sự thay đổi tích cực cho người học, xã hội và tự nhiên.

Chúng tôi hoàn hảo với lời nói, hành động, tư duy, thái độ và tình yêu để cống hiến, làm việc và sống theo cách của người quản lý: “Nhiệm vụ của chúng tôi là chuẩn bị cho thế giới ngày mai bằng cách thúc đẩy các cá nhân tạo ra những thay đổi tích cực cho bản thân, xã hội và thiên nhiên. Chúng tôi quyết tâm giúp người học khám phá và trau dồi sự tuyệt vời bên trong của họ và phát triển thành những người tò mò, can đảm, nhân ái và có năng lực ”.

Chúng tôi, manabians, thực hiện cách tiếp cận tập trung vào người dùng cho mọi thứ chúng tôi làm. Nó là DNA đối với chúng ta.

Sự vĩ đại bên trong của bạn là gì? Hãy cùng Manabie tạo nên những thay đổi tích cực cho thế giới của chúng ta.