MetaCrew-big-image
MetaCrew
HB Tower, 669 Dien Bien Phu, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 10-24
Loại hình: Product

MetaCrew nhằm mục đích có tác động tích cực đến các ngành công nghiệp và xã hội.

Đổi mới và tiến bộ công nghệ: Chúng tôi mong muốn có tác động tích cực đến các ngành công nghiệp và xã hội thông qua các công nghệ và đổi mới mới. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển các sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp mới và thúc đẩy những tiến bộ công nghệ. Sự hài lòng của khách hàng: Chúng tôi cố gắng phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng, mang lại giá trị cho họ.

Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với khách hàng. Trách nhiệm xã hội: Chúng tôi nỗ lực đảm bảo rằng những tiến bộ công nghệ có tác động tích cực đến toàn xã hội và đóng góp vào các vấn đề xã hội như phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Hợp tác và phát triển nhóm: Mục tiêu của chúng tôi là thiết lập một quy trình phát triển hiệu quả thông qua giao tiếp và cộng tác liền mạch giữa các thành viên trong nhóm, đồng thời hỗ trợ sự phát triển kỹ thuật của các nhà phát triển.