Money Forward Vietnam-big-image
Money Forward Vietnam
E-Town Central, 11 Doan Van Bo, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 25-99
Loại hình: Product

Money Forward Vietnam đặt mục tiêu giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền của tất cả các cá nhân và doanh nghiệp thông qua việc xây dựng một nền tảng tài chính mở, công bằng và cung cấp các dịch vụ thiết yếu.

Chúng tôi góp phần xây dựng một xã hội tốt hơn bằng cách cung cấp các dịch vụ cho phép người dùng nhìn thấy tiền trong một khía cạnh tích cực và mở rộng phạm vi cơ hội của họ, do đó làm phong phú thêm cuộc sống của họ.