MTI Technology-big-image
MTI Technology
Cong Hoa Garden, 20 Cong Hoa, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 100-499
Loại hình: Product

MTI Technology chuyên tạo ra các nội dung và dịch vụ di động thông minh giúp thay đổi và vượt qua cuộc sống của khách hàng.

Chúng tôi thiết kế và phát triển các sản phẩm của mình bằng các phương pháp nhanh mang lại kết quả khả thi nhất cho bảng trong khoảng thời gian ngắn nhất. MTI là viết tắt của một thái độ: tìm kiếm sự cân bằng trong sự xuất sắc, tính thực dụng và sự thuận tiện cho khách hàng.

Lịch sử và di sản Công nghệ MTI bắt đầu vào năm 2016, với tư cách là một công ty con của Tập đoàn MTI tại Nhật Bản. MTI Technology hoạt động để tạo ra nội dung di động có giá trị cũng như các dịch vụ được cung cấp thông qua các phương tiện ứng dụng và web cho thị trường Nhật Bản. Với các thành viên ban đầu gồm 20 người, chúng tôi phát triển thành viên của mình lên tới hơn 100 tài năng sáng giá và tiếp tục phát triển hơn nữa. Tìm kiếm một nơi để hoàn toàn dinh dưỡng và phát triển tài năng của bạn? Đây là nơi này!