NAB in collaboration with POSiTiVE THiNKiNG COMPANY-big-image
NAB in collaboration with POSiTiVE THiNKiNG COMPANY
E-Town, 364 Cong Hoa, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 100-499
Loại hình: Outsourcing

NAB phối hợp với CÔNG TY POSiTiVE THiNKiNG.

Ngân hàng trong một tương lai bất ngờ

NAB phối hợp với Công ty Positive Thinking cực đã khai trương Trung tâm Công nghệ cho NAB tại Việt Nam. Đây là một trung tâm hiện đại dành riêng cho Phát triển Công nghệ Cao và Nhanh nhẹn. Kể từ khi thành lập vào năm 2019, Trung tâm NAB tại Việt Nam là một nơi tuyệt vời để làm việc, nơi các kỹ sư công nghệ trong nước phát triển mạnh mẽ.

ĐÁM MÂY ĐẦU TIÊN

NAB đang trải qua quá trình chuyển đổi công nghệ "Cloud First" thú vị bằng cách tận dụng các công cụ và kỹ thuật mới nhất được sử dụng bởi các công ty công nghệ và kỹ thuật số hàng đầu trên toàn cầu. Nhưng không chỉ về Công nghệ, chúng tôi cũng đang đầu tư rất nhiều vào con người của mình, vì vậy nếu bạn muốn học hỏi, phát triển và nâng tầm những người khác xung quanh mình, thì đây là nơi dành cho bạn!

ĐÓ HƠN TIỀN!

Chúng tôi tin tưởng vào những người có ý tưởng và ước mơ, và chúng tôi muốn bạn đạt được nguyện vọng của mình. Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để cung cấp các sản phẩm và kết quả đặc biệt vượt qua giới hạn nguyện vọng của chúng tôi. Niềm đam mê của chúng tôi trong việc tạo ra giá trị và vượt quá mong đợi của khách hàng có nghĩa là chúng tôi không ngừng nỗ lực để xác định lại các tiêu chuẩn xuất sắc của mình. Bạn sẽ có sự hỗ trợ của chúng tôi để phát triển và sự khuyến khích của chúng tôi để khám phá, nhận ra và phát huy hết tiềm năng của bạn.