Nakivo-big-image
Nakivo
186 Dien Bien Phu, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 25-99
Loại hình: Product

NAKIVO, Inc. là một công ty CNTT chuyên cung cấp phần mềm bảo vệ dữ liệu liên tục cho các máy chủ ảo dựa trên VMware.

NAKIVO Backup & Replication là giải pháp sao lưu và nhân bản VM hiệu suất cao đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng và khả năng mở rộng của các môi trường ảo hóa động mà không làm giảm tính đơn giản và hiệu quả.

Được thiết kế để giải quyết những thách thức của việc sao lưu và nhân bản của VM đối với môi trường trung tâm dữ liệu và đám mây, hiệu suất tương đối cao khi sao chép VMs với các ứng dụng trực tiếp, các nhóm máy ảo hỗ trợ dịch vụ đám mây và các khối lượng công việc ảo hoá. Việc sao lưu và nhân bản cơ sở hạ tầng của VMware nhanh với các tính năng bảo vệ tiên tiến của VM, mang lại một trong những mức độ cao nhất về hiệu năng, độ tin cậy và dễ sử dụng hiện có trên thị trường nhằm khôi phục các sự cố của VM ngày nay.