Neos Vietnam-big-image
Neos Vietnam
Ocean Park Building, 1 Dao Duy Anh, Hà Nội
Quy mô công ty: 25-99
Loại hình: Outsourcing

Neos - là công ty Nhật chuyên về kinh doanh dịch vụ di động (mobile business)

Chúng tôi là đối tác của tập đoàn NTT Docomo, sẽ phát triển các dự án và hệ thống liên quan đến điện thoại thông minh mới tại Việt Nam. Nếu bạn có thể trở thành một thành viên của Neos Vietnam, bạn có thể tiếp cận rất nhiều công nghệ di động tiên tiến của Nhật cũng như các ứng dụng có chất lượng cao.

Với kế hoạch mở rộng trong nhiều lĩnh vực như iOS, Android, Cloud, IoT, VR, chăm sóc sức khoẻ, ... bạn sẽ có nhiều cơ hội để phát huy những kinh nghiệm của mình. Bạn cũng sẽ có cơ hội làm việc lâu dài ở Nhật Bản (Tokyo, Sapporo) và hợp tác với các kỹ sư Nhật Bản. Điều này sẽ giúp bạn phát huy tối đa điểm mạnh của bản thân.

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên mới có mong muốn thử thách trong các phạm vi mới này.