Offspring Digital Vietnam-big-image
Offspring Digital Vietnam
HCMCC Building, 249A Thuy Khue, Hà Nội
Quy mô công ty: 10-24
Loại hình: Outsourcing

Offspring Digital Việt Nam là một xưởng sản xuất kỹ thuật số cửa hàng.

Chúng tôi làm việc tại thị trường Úc và Mỹ, được thành lập bởi một Giám đốc kỹ thuật Úc.

Chúng tôi tin vào chất lượng hơn số lượng và việc có đúng người quan trọng hơn hàng trăm người. Chúng tôi là những nhà tư tưởng và người sáng tạo.